Commerce, N:r 311

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrett med munstycke tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1942 och därefter i ny förpackning återlanserad 1962.
Tidigare tillverkad av Tollander & Klärich i Hälsingfors och Södertälje. Under lång tid mycket populär cigarrett.

1923 års styckepris var 3 öre.
1929 års styckepris var 3 öre.
1932 års pris var 75 öre för 25 st.

 

 

Samma ask med olika text på fram- och baksida