Commerce, moderat size

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Började tillverkas 1962 av Svenska Tobaks AB som en fortsättning på den gamla succén Commerce som lades ned 1942.