Commerce Plain

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrett tillverkad av Svenska Tobaks AB (The House of Blend).
Hard top förpackning om 20 st. och pappersförpackning om 20 st.