Commerce MS, (3-pack)

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrett av moderat size tillverkad i 3-pack pappask av Svenska Tobaks AB 1971-1974.