Cruz das Almas

Tillverkare: Svenska Tobaksmonopolet (Svenska Tobaks AB efter 1962, senare Swedish Match)