N:r 76, STM

Tillverkare: Svenska Tobaksmonopolet (Svenska Tobaks AB efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr från Svenska Tobaksmonopolet med beteckningen N:r 76. Oklart annat produktnamn.