Borkum Riff, filter cigarett, whiskey

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarett tillverkad av samma tobak som Borkum Riff röktobak.
Tillverkades i USA av United Scandia International Inc, Greewich, Connecticut i samarbete med Svenska Tobaks AB.

Tillverkades 1978-1979

 

.