K.S.S.S. Nr 3, n:r 310

Tillverkas av: Svenska tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarett med munstycke tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1916.
1915 års pris var 30 öre för 10 st.

Tidigare tillverkad av A.B. Tabacos i Stockholm.