K.S.S.S. kork, n:r 451

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Kungliga Svenska Segelsällskapet se även S.S.S. kork.
Tillverkad 1915-1941.

Styckepriset 1923 var 8 öre.
Styckepriset 1929 var 7 öre.