K.S.S.S. guld, n:r 461

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Kungliga Svenska Segelsällskapet. Se S.S.S. guld.
Tillverkad 1915-1941 av Svenska Tobaksmonopolet.

1923 års styckepris var 9 öre.
1929 års styckepris var 7 öre.