K.S.S.S. guld, n:r 415

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarett utan munstycke tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet.

1923 var styckepriset 9 öre.