K.S.S.S. Nr 3, n:r 413

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarett utan munstycke tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1916.
Priset 1915 var 35 öre för 10 stycken.

Tillverkades tidigare av Aktiebolaget Tabacos i Stockholm