Rose d´Or, n:r 63

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1918.
Priset var 1916, 25 kronor för 100 st. och 12,50 kr för 50 st.