Stratego, n:r 7

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1918.

Priset 1916 var 10 kronor för 100 st. och 5 kronor för 50 st.