Helmi, N:r 301

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarett med munstycke tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1919.
Tillverkades tidigare av Cigarettfabriken Orient i Stockholm.

Priset 1917 var 15 öre för 10 st.