Helmi, N:r 401

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarett utan munstycke tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1919.

Tidigare tillverkad av Cigarettfabriken Orient på Åsögatan i Stockholm.

1917 års pris var 2 kr för 100 st. Fanns även i 10-pack.

Fanns även med munstycke då med nummer 301.