Helmi (Orient)

Tillverkas av: Orient, Cigarrettfabriken

Cigarrett från Orient i Stockholm.

Faktura från 1912 visar priset 7 kr för
1 000 st Helmi med munstycke.
Tillverkades efter monopolets införande av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1919.