Heralda

Tillverkas av: Cigarrfabriken Primus, Stockholm

Cigarr från Primus i Stockholm.