Cigarrfabriken Primus, Stockholm

Ort: Stockholm

Cigarrfabriken Primus startades den 8 februari 1901 i Huvudsta av Johan Theodor Pettersson.

Han hade något år tidigare öppnad cigarrbutik, först på Wollmar Yxkullsgatan 15 och därefter mellan 1900 – 1905 på Folkungagatan 42 A på Södermalm. Butiken övertogs av C.A. Börjesson och senare av B D Carlsson.

 

Butiken på Folkungagatan.

Cigarrfabriken återfanns de närmaste åren på en rad olika adresser i Stockholm.

1902 på Timmermansgatan 29

1904 på Brännkyrkagatan 11

1905 – 1906  på Lilla Nygatan 13

1907 på Gråmunkegränd 1

1908 – 1912 på Munkbron 6

1913 – 1915 på Lilla Nygatan 15

Rörelsen på Munkbrogatan gjorde konkurs och den 14 augusti 1909 anmäldes att fru Hilda Pettersson ämnade bedriva cigarrtillverkning under firma Cigarrfabriken Primus och med maken, Johan Theodor Pettersson som prokurist. Hustruns son Edvin fungerade från den 1 januari 1914 som pro forma — innehavare. Verksamheten inlöstes av Svenska Tobaksmonopolet 1915.

 

 

Produkter

Corona de Oro
First Class
Gentleman of Sweden
Heralda
Primus 1

 

Personkoppling
Johan Theodor Pettersson