Cigarrfabriken S:t Erik, Th. Westerdahl

Ort: Stockholm

Thekla Elisabeth Westerdahl, f. von Zweigbergk, från Uppsala anmälde den 1 september 1902, att hon under firma Cigarrfabriken S:t Erik, Th. Westerdahl ämnade driva cigarrtillverkning med maken, Bernhard Westerdahl, som prokurist.
1903 upptog man även Karl Anders Viktor Malmström som delägare. Karl Malmström var född i Storkyrkoförsamlingen i Stockholm den 21/11 1869 och år 1900 godsägare i Smedsta n:o 2, Dunker, Södermanland.
Rörelsen övertogs den 22 februari 1904 av Aktiebolaget Cigarrfabriken S:t Erik och var beläget på Klara Södra Kyrkogata 8 (kv. Björnen 1). Telefon var 120 34.

Aktiekapitalet utgjordes av 50.000 kr., och styrelsen bestod av grosshandlaren Karl Anders Viktor Malmström som verkst. dir. (år 1905 boende på Linnegatan 56, tel Vasa 130 64), köpmannen Axel Leonard Malmström (f. 19/4 1865 i Katarina förs. i Stockholm) och greve Jens David Carl Valdemar af Trampe (f. 1841 i Fredrikshald, Norge, d. 1916).

 

Reklam från 1904

Företaget gick i konkurs 1905.

Thekla Westerdahl fanns 1903 registrerad både på adress i Uppsala och i Stockholm:
Uppsala: Västra Ågatan 2, tel Upsala 4 53
Stockholm: Narvavägen 7
1905 bodde hon på Vestra Järnvägsgatan 11, Uppsala, tel 4 53 Thekla von Zweigberk föddes den 5/7 1860 i Norberg, Hon gifte sig den 8/6 1889 med direktören Bernhard Alexis Westerberg som redan 1903 flyttar från hushållet och den 9/7 1909 skiljer de sig.