Cigarrfabriken Svea, (Sthlm)

Ort: Stockholm

 

Cigarrfabriken Svea anmäldes av Oscar Löfgren som firma den 28 mars 1892 ägde endast bestånd i något år då den överläts, 21 april 1893, till Johan Wilhelm Sundberg som förlade fabrikationen till St. Badstugatan 66. Enligt Erik Angelin pågick fabrikation endast år 1893 men firman finns ännu i 1895 års handelskalender.

Oskar Emanuelsson flyttar till Götgatan 14 (kv. Jupiter större 3) där han kommer att bo i 9 år. Lägenheten (lgh 3/13) är på 4 rum och kök och årshyran är år 1901 på 700 kr. År 1900, den 20 april, inregistrerade Oskar Emanuelsson Cigarettfabriken Duke of Durham, namnet taget efter den då så populära amerikanska importcigaretten med samma namn. Som adress angavs Götgatan 14. Firman ägde bestånd endast till 1901.Fabrikationen bedrevs på Götgatan 7 och omfattade sju arbetare.

Ytterligare en fabrik startades av Oskar Löfgren. Nu blev det cigarrfabriken Göta som nästan omedelbart överläts åt Ellen Hagström, men Oskar Löfgren kvarstod som prokurist.
I adresskalendrarna står, under en rad av år, fortfarande cigarrfabriken Göta i Oskar Löfgrens namn. Fabrikens adress anges då till Götgatan 7 och Götgatan 14 kvarstår som bostadsadress samt kontor och försäljning. Löfgren flyttar 29/10 1903 till Folkungagatan 5 (kv. Gråberget 14). Den 6/10 1904 flyttar han vidare till rote 17 (Kronoberg, Kungshomen) och återfinns 1906 med Cigarrfabriken Göta på Flemminggatan 25 (tel. 161 92) och 1907 har cigarrfabriken adress dels till Scheelegatan 2(kontor och bostad), (kv. Vindruvan 11, fastigheten byggd 1900-1901) även , samt Parmmätargatan 11 (fabriken).
Den 2 februari 1907 överläts företaget på Arthur Mauritz Lundqvist från Södertälje som den 17 februari 1913 sålde företaget till tjänstemannen vid Kvarnaktiebolaget Tre kronor, Johan Hugo Söderlund, för 350 kr. Företaget inlöstes 1915 av Tobaksmonopolet.
Några adressuppgifter på företaget har jag f.n.ej funnit mellan 1908-1915.

Oscar Löfgren åtalades den 13 april 1899 vid Rådsturätten i Stockholm för att ha låtit tillverka cigarretter som han försålt i begagnade askar av märket Duke of Durham. Han dömdes i såväl Rådsturätt och den 11 mars 1902 i Svea Hofrätt och överklagades inte. Han nekade till brott men genom flera vittnesmål fann man övertygande bevisning.
Vid rättegången framkom att att hans sex fabriksarbeterskor tillverkade var för sig
1 000 cigarretter om dagen.

 

 

Personkoppling

Löfgren, Oscar E:son

Hugo Söderlund