Condor, Tobaksaktiebolaget

Ort: Stockholm

Bolagsordningen för Tobaksaktiebolaget Condor, Munkbrogatan 6, antogs den 23 augusti 1906.
Kapitalet utgjordes av 15.000 kronor och styrelsen bestod av grosshandlaren Johan Axel Herman Söderström, agenten Levi Israel Levin och tandläkaren Gotthard Samuel Dahlén.
Den ringa cigarrtillverkningen upphörde 1907.

Personkoppling
Levi Levin
Gotthard Dahlén