Damgren, Anders J.

Ort: Stockholm

Cigarrarbetaren Anders Jacob Damgren, f 27/9 på Ingarö, drev under åren 1881-1882 en mindre cigarrtillverkning vid S:t Paulsgatan 35.
Den 28 maj 1888 anmälde han att ämnade idka handel i Marielund, Brännkyrka socken, under namnet firma Jacques Damgren.
Vid samma tid stod han i församlingsboken som cigarrfabrikör.

Personkoppling
Anders Jacob Damgren