Del Monte, Herman M.

Ort: Stockholm

Herman del Monte, f. 22/2 1818 i Göteborg och död i Stockholm 6/12 1895, var först verksam som cigarrarbetare vid Jacobssons och därefter Labatts tobaksfabriker.
Han arbetade sedan vid brodern, Jacob del Montes, fabrik som verkmästare.
Den 11 april 1843 erhöll han tillstånd att driva egen cigarrfabrikation.
Då han förväxlades med brodern anmälde han den 20 december 1850 att firman fick namnet A. Fransesco.
Varför han valde namnet Fransesco har jag ej någon uppgift om.
Fabriken låg vid Drottninggatan 65 (kv. Skotten 4,5)

I 1881 års adresskalender återfinns Herman del Monte på adressen Kungsgatan 16.
Rörelsen nedlades i slutet av 1880-talet.
Egen försäljningsbod fanns vid Lilla Vattugatan 25 och i Bazarbyggnaden på Norrbro.

I en annons i 1861 år adresskalender återfinns:

CIGARR-LAGER
A. FRANSESCO
(Drottninggatan No 65, f.d. Piehlska huset)
tillverkar och försäljer såväl i parti som minut de finaste Cigarrer af Havanna-tobak.

Särskilt får jag fästa uppmärksamhet vid en ny sort: Vuelta de Abajao,tillverkade af de mest utmärkta blad,hvaraf jag lyckats importera ett större parti, och hvarigenom jag är i tillfälle lemna denna sorts Cigarrer till ett i förhållande till dess goda beskaffenhet mycket billigt pris; prima: 90 R:dr pr 1000 eller 9 R:dr pr 100.
Dessa Cigarrer, som redan vunnit allmännhetens bifall, säljas till nämnda pris endast uti min försäljnings-lokal.

Reqvisitioner från landsorten expedieras pr kontant med 15 proc:s rabatt, med undantag af ofvannämnda Vuelta de Abajo, hvarå ej rabatt kan lemnas.

Personkoppling
Herman del Monte