Del Monte, Jacob

Ort: Stockholm

Jacob del Monte, f. 24/3 1816 i Göteborg hade under flera år lärt cigarrmakarkonsten i Hamburg.
1835 blev han föreståndare för J.D. Jacobssons cigarrfabrik i Stockholm.
Där blev han kvar tills dess fabriken upphörde 1838 då han den 22 oktober erhöll tillstånd att själv starta cigarrtillverkning.
Fabrikationen pågick tills hans död 1856.
Vid företaget arbetade en tid även brodern Herman del Monte som senare startade egen cigarrfabrik.

Personkoppling
Herman del Monte
Jacob del Monte