Cigarrfabriken Olympia

Ort: Stockholm

Ort: Brännkyrka

Aktiebolagets Columbus antog sin bolagsordning den 14 november 1910 och hade sitt säte på Svedenborgsgatan 7 (kv. S:t Göran 6).

På 4:e våningen på den adressen bodde två av styrelsens tre medlemmar nämligen grosshandlaren Karl Julius Axelsson född 9/12 1859 i Hedwig Eleonora församling i Stockholm, död 30/7 1936 i Bromma)) och hans fru folkskolelärarinnan Agda Matilda Axelsson/Lundberg/ (född 9/10 1876 i Norberg, död 2/7 1943 i Bromma).
Den tredje styrelsemedlemmen var fabriksarbetaren, senare titulerad fabrikör, Gustaf Reinhold Liljeqvist (född 30/6 1865 i Taxinge församling, död 24/8 1929 boende på Götgatan 101) även han boende med hustrun på Södermalm.

1912 hyrde bolaget en fastighet med namnet Albano, (Örby No. 55) Aspövägen 98, i Örby villastad och startade där en cigarrfabrik med namnet Cigarrfabriken Olympia.

 

I fastigheten Örby, N:o 55 Albano bodde bl.a.:

Cigarrarbetaren Edvin Alexander Andersson,23/6 1882 i Klara församling som inflyttade från Norrköping och den 3/3 1913 avflyttade till Norge.

Cigarrarbetaren Wilhelm Gustafsson, f. 18/6 1858 i Örby. Inflyttad den 12/3 1914 från Katarina församling och återflyttad till Katarina redan den 10/11 1914.

Verkmästaren och cigarrarbetaren Johan Valdemar Isaksson, f. 24/10 1865 i Rystad i Östergötland och hans hustru Teresia Sundberg, f. 1851 i Gävle och deras dotter Teresia Gunhild, f. 1890 i Linköping.
Familjen var inflyttad 31/12 1912 från Hedvig Eleonora församling.

Rörelsen var av ringa omfattning och inlöstes av Tobaksmonopolet 1915. Den fanns ej med i Stockholms adresskalender.

 

 

 

Stockholmstidningen 1912

 

Dagens Nyheter den 18/3 1914

 

Fastigheten vid Swedeborgsgatan 7

 

 

Fastigheten Albano i Örby villastad. En gång säte för cigarrfabriken Olympia.