Cigarrfabriken Miranda

Ort: Stockholm

Bokhållaren Karl Theodor Napoleon Petersson anmälde den 19 maj 1897 att han under firma Cigarrfabriken Miranda, Th. Petersson, Wahrendorfsgatan 10, ämnade tillverka cigarrer.
Rörelsen var av ringa omfattning och nedlades 1898.
Som verkmästare jobbade Carl August Grönlund som tidigare drivit tobaksfabrik i Sundsvall.

Karl Theodor Napoleon Petersson föddes i Linneryd, Kronobergs län,  den 13/3 1872. Han var son till Peter Magnus Petersson och dennes hustru Anna Christina Petersson.

Den 22/12 1893 inflyttar han från Madesjö som bokhållare från Algutsboda till Fleminggatan 66 i Stockholm.

I oktober 1897 flyttar han till Wahrendorfsgatan 10 (kv. Näckström 10)  där han bedriver cigarrfabrikation under ett år. Redan oktober 1898 flyttar han till Baggens gatan 21 där han bor med sin yngre syster Anna  Alma Augusta, f. 25/2 1876 i Linneryd. Hon bodde även på Wahrendorfsgatan 10 samtidigt med  brodern.

Han inskrivs på Allmänna Försörjningsinrättningen den  15/ 10 1899

Han avled i lungtuberkulos den 15/3 1900 då boende på Baggensgatan 21 i Gamla Stan. Han begravdes den 18/3 1900 av predikanten Winberg.

Han förblev ogift och noterades i kyrkoboken alltid som till äktenskap ledig.

 

Produkter:

La Caoba

 

Personkoppling
Carl August Grönlund