Cigarrfabriken Göta

Ort: Stockholm

Se vidare: Cigarrfabriken Svea, Stockholm

Personkoppling
Oscar E:son Löfgren