Hjemmeavlet Cigaretter (Tiedemann)

Tillverkas av: NORGE, J.L. Tiedemanns Tobaksfabrik

Cigaretter av norskodlad tobak från andra världskriget