Tiedemanns, J.L. Tobaksfabrik (Norge)

Ort: Utlandet, Norge

J.L. Tiedemanns tobaksfabrik i Norge grundades 1778.

Då konjunkturen för den norska tobaksindustrin sviktade efter första världskriget påbörjade J.L. Tiedemann en aktiv uppköpspolitik av andra fabriker.
1922 förvärvade man Johannes N. Withs Tobaksfabrikker, 1923 W. Hartog & Co, 1930 Norsk-Engelsk Tobaksfabrikk (NETO), 1935 Carl E. Olsen & Co Tobaksfabrik A/S, 1946 P. Pedersen & Sön, 1959 T.M. Nielsen & Sön, 1960 N.K.L.´s Tobaksfabrik, 1971 Rose Tobakk A/S och 1972 H. Petterö Tobaksfabrik.

Under 2:a världskriget tillverkade man cigaretter till den tyska ockupationsarmén.
Cigaretterna hade namn efter operationer som hade som syfte att inta den sovjetiska hamnstaden Murmansk.

Operation Silberfuchs bestod av delarna Operation Renntier, Operation Platinafuchs och Opertaion Polarfuchs.
Operation Silberfuchs inleddes av Operation Blaufuchs I och II vilket innebar attacker från Norge mot norra Finland i juni 1941.

Attacken skulle vara en del av Operations Barbarossa då Tyskland anföll Sovjetunionen.

 

Produkter
Blaufuchs
Hjemmeavlet Cigaretter (Tiedemann)
Hjemmeavlet Cigaretter Extra (Tiedemann)
Hjemmeavlet Tobakk (Tiedemann)
Hoppet

Platinafuchs
Silberfuchs

 

 

 

Tiedemanns fabrik vid Stensbergsgatan 25 år 1955.

 

Tobaksförpackning från Tiedemanns i Norge