Hjemmeavlet Tobakk (Tiedemann)

Tillverkas av: NORGE, J.L. Tiedemanns Tobaksfabrik

Röktobak gjord under andra världskriget av inhemska produkter.