Hjemmeavlet Cigaretter Ekstra (Tiedemann)

Tillverkas av: NORGE, J.L. Tiedemanns Tobaksfabrik

Cigarett av norskodlad tobak från andra världskriget.