Hoppet (Tiedemanns)

Tillverkare: Tiedemanns J.L. Tobaksfabrik (Norge)

 

Kardustobak tillverkad av Tiedemanns i Christiania (Oslo). Märksnamnet tillverkades även av andra tobaksfabriker