Silver Point

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigariller i tillverkade av Svenska Tobaks AB 1987-1996.