Singapore, n:r 479

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Svensk lyxcigarett med macedonisk tobak utan munstycke tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1928-1941.

År 1929 var styckepriset 15 öre.