Magnet, n:r 3

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1918.
Priset 1916 var 10 kronor för 100 stycken.