Mac´s Best Mixture, N:r 504

 

 

 

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1928-1941.

1929 års priskurant uppger:
1,25 kr för 50 gr i paket
6,25 kr för 250 gr i bleckburk