Rio Brasil, n:r 213

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Svensk cigarill tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet/Svenska Tobaks AB mellan 1958-1996.

Täckblad av brasil. Inlaga va brasil-, havanna-, Sumatra- och javatobak.
Priset för ett 5-pack var 1958 1:50 kr.