Rinkaby-Havannan (STM)

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Svenska Tobaksmonopolets variant av Rinkaby-Havannan såldes i 4000 exemplar i juli 1957 som utställningscigarrer i samband med att kung Gustaf VI Adolf invigde lantbruksutställningen i Rinkaby.
Cigarren bestod till 50 % av svenskodlad tobak.
Utställningen besöktes av 15 000 människor och Svenska Tobaksmonopolet deltog med demonstration av handrullning av cigarrer.
Kungen fick själv 4 cigarrer rullade av Brita Grahn som arbetade vid tobaksfabriken i Malmö.