Rio Grande, n:r 64

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1936-1942. Varje cigarr var inslagen i transparent papper.
1940 års pris var 7,50 kr för 25 st.