Rio, N:r 213

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrcigarrett från Svenska Tobaksmonopolet tillverkad 1925-1957.
Täckblad av brasiliansk tobak och inlaga av brasiliansk- och havannatobak.

1929 års pris var 8 öre styck