Ritz

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarett tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1956-1969
Redan i december 1956 var Ritz det fjärde mest sålda märket.
Kom i förpackning om 10 cigaretter år 1958.