Ritz, King Size

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Ritz King Size tillverkades av Svenska Tobaksmonopolet 1958-1990.

 

 

Reklam från 1969