Robin Hood, N:r 466

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarett av amerikansk blendtyp med amerikansk och orientalisk tobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1946-1965.
Förekom i 10 och 20 pack.
Pris 1946 1.70 kr för 20 st.

År 1949 tillverkades 736.742.000 st

Under första halvåret 1952 utgjorde försäljningen av Robin Hood 20,1 % av den totala cigarettförsäljningen i Sverige.

Förpackningen om 10 st. infördes 1/4 1958 och kostade 1:35 kronor per paket. Rekvisitionsnummer 466 E.
1958 kostade 20 st. 2:70 kronor och hade rekv.n:r 466 D.