Borkum Riff, ultra light

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Tobak tillverkad av Svenska Tobaks AB från 1987.