La Superba, n:r 28

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1918.
1916 var priset 15 kronor för 100 st.