Commerce Filter MS

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Filtercigarrett av moderat size tillverkad av Svenska Tobaks AB 1968-1976.
Såldes i 12-pack.