Commerce Filter MS (3-pack)

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Filtercigarrett av moderat size tillverkad av Svenska Tobaks AB 1971-1980. Såldes i 3-pack pappask.