Flor de Batavia, n:r 24

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1916.
Priset år 1916 var 12 kronor för 100 st.