La Medra, n:r 41

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrer tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1916.

Priset 1916 var 17 kronor för 100 st.